น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช รอง ผอ. (ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเครื่องช่วยหายใจแบบ High-Flow สำหรับผู้ป่วย COVID-19 จำนวน
2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท จาก บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 18 พ.ค.64