พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ มอบถุงพลังใจ จำนวน 50 ถุง ให้บุคลากรทางการแพทย์และครอบครัว ที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงชั้นล่าง กองอำนวยการ  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564