พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท
จากคุณ  ฉลาด สุขีรัตน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์  ณ ห้องศูนย์หัวใจ รพ.ฯ เมื่อ 18 ธ.ค.63