บริษัท นำวิวัฒน์ จำกัด มอบเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรคจำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยา 1 แกลลอน มูลค่า 380,000 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565