เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 พลเรือตรี ดนัย  ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกชีวีอภิบาล กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(palliative care) ระยะสุดท้ายหรือในช่วงใกล้เสียชีวิต โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการ รพ.ฯ ร่วมพิธี ณ อาคารผู้ป่วย 1 ชั้น 5