พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท จาก ครอบครัวศรีประศาสน์ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มอบให้กับ หอผู้ป่วยอาคาร 2 ชั้น 6   ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 12 มี.ค.64