พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ให้การต้อนรับคณะจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ในการประชุม ความร่วมมือเกี่ยวกับการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ
นำโดย บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ร่วมกับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ,รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ในการจัดทีมแพทย์เพื่อลำเลียงทางอากาศกรณีฉุกเฉิน ทั้งทางด่วน สนามบิน ในพื้นที่ EEC ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 12 ต.ค.64