พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบออกซิเจนเพื่อการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 จำนวน 80 ตัน จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ร่วมกับ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG)   โดย คุณชัยวัฒน์ นิยมการ ที่ปรึกษาอาวุโส, คุณภาสกร สุขเกษม Business Development Manager และ คุณธนพัศน อภิธนวัฒน์ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ เมื่อ 28 พ.ค.64