เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ผู้นำชุมชนพลูตาหลวง ผู้นำชุมชนแสมสาร และ ทีม รพ.สัตหีบ กม.10 เนื่องในโอกาส “กิจกรรมสร้างความร่วมมือเครือข่ายชุมชน พบปะผู้นำชุมชนพลูตาหลวง แสมสาร” ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

การจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือเครือข่ายชุมชน พบปะผู้นำชุมชนพลูตาหลวง แสมสาร และ ทีม รพ.สัตหีบ กม.10  เพื่อสอบถามปัญหาในการเข้าถึงและเข้ารับบริการ การสร้างความร่วมมือในด้านส่งเสริมป้องกัน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและประสานความร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุดในอนาคต ระหว่าง ชุมชนกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยได้รับข้อมูลและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนในพื้นที่