วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 07.19 น.
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหาร ถวายสักการะและเครื่องบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระองค์ท่าน “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ณ พระตำหนักฯ  ในพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์