น.อ.อำนาจ บุญสินอุดม และ คุณพรพสุ อิ่มฤทัย ได้สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน  100 กล่อง มอบให้กับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ Covid-19 โดยมี พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก เมื่อ วันที่ 2 กันยายน  2564