พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากนาวาตรีหญิงวีรยา พรวนพิทักษ์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม โดยมี นาวาโทหญิง ธรรมิกา ไพโรจน์สรคุปต์ และนาวาตรีหญิง รัชนีกร ทรัพย์ทอง เป็นตัวแทนมอบ ณ ห้อง 19 ปี อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564