พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)  บริเวณอาคารที่พักอาศัยของ รพ.ฯ  เมื่อ 16 พ.ย.63