คณะนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่นที่ 24  บริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  มูลค่ารวม 151,300 บาท ให้กับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 23 ธ.ค.63