พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา  แสงโชติ รอง จก.พร. ตรวจเยี่ยมงานอนุรักษ์พลังงาน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  โดยมี น.อ.กิติศักดิ์  สายนุช รอง ผอ.รพ.ฯ (ฝ่ายสนับสนุน) ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เมื่อ 23 มี.ค.64