พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เป็นประธานเปิดโครงการ รณรงค์ป้องกันการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล หรือ  “SRK Stop Pressure Injury Day” เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลผู้ป่วย ญาติและตัวผู้ป่วย มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการดูแลป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดแผลกดทับ 
โดยมีรอง ผอ.รพ.ฯ ,หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม, ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล, ทีมพยาบาลเฉพาะทางการดูแลบาดแผลและช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง หรือ ET Nurse ร่วมให้การต้อนรับและเปิดโครงการ ณ อาคารตึกอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 25 พ.ย.63