เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนารพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
พลเรือตรี ชลธร  สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในรพ.ฯ, พิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่ หน่วยงานดีเด่น และบุคลากรดีเด่นประจำปี
 และพิธีเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564