เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และคณะ ผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท และ   คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมคณะกรรมการชมรมภริยานาวิกโยธิน บริจาคเงินจำนวน 70,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. โดยมี พลเรือโทวิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรีชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ