วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเบาหวานโลก (WORLD DIABETES DAY) ในโครงการ Good Home & Good Health โดย พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สหวิชาชีพ และทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน(DM Care Team) ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลรักษาโรคเบาหวานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้กับข้าราชการและครอบครัว กองเรือยุทธการ รวมถึงประชาชนที่สนใจ เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรและผู้รับบริการ ณ พุทธสถานกองทัพเรือ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี