พลเรือตรี ชลธร  สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ  ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓  มิถุนายน ๒๕๖๔  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุม ๒๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ