น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริหาร) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี เมื่อ 24 ก.ย.63