พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมสถิต ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
โดยมีผู้บังคับบัญชาในสังกัด พร. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้าราชการ ทหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพฯ และในงาน ชมรมพุทธศาสนา รพ.ฯ 
ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาเบื้องต้นและฝังเข็ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลฯ  เมื่อ 11 ต.ค.63