โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลและจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยมี พระราชวชิรธรรมาจารย์ วิ.(พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  
พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จ.ระยอง เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ 
 พล.ร.อ.ศิษฐวัชร-พล.ต.หญิง อรัณยานี วงษ์สุวรรณ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  เป็นประธานดำเนินการ ซึ่งประกอบไปด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสดับปกรณ์ และแสดงพระธรรมเทศนา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 และพระภิกษุสงฆ์ เดินบินฑบาตร ถวายสังฆทาน ภัตตาหารและทำพิธีทอดผ้าป่า ในวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี