วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการโรงพยาบาลประกอบพิธีบวงสรวง ถวายสักการะ และพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศถวาย พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระตำหนักฯ ในพื้นที่โรงพยาบาลฯ เนื่องในวันอาภากร 19 พฤษภาคม 2567