เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

พล.ร.ต.อานัน  นิ่มนวล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และข้าราชการในสังกัด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ใน ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์