โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าชายเลน/ป่าบก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๖๕

ในวันพุธ ที่ ๑๗ ส.ค.๖๕ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าชายเลน/ป่าบก  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๖๕ ณ สวนลีลาวดี ริมคลองไผ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและหน่วยงาน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย  กำลังพลของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  ศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิ รพ.ฯ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม