พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณน้ำทิพย์ งามเฉลียว ณ ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 17 พ.ค.64