วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๗๐๐ 
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ,คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และลูกจ้าง ของ รพ.ฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดสามัคคีบรรพต (บางเสร่นอก) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
      ร่วมใจสวดมนต์ โดยมี บทสวดถวายพระพรชัยมงคลได้แก่ บทบูชาพระรัตนตรัย บทอังคุลิมาละปริตตัง บทโพชฌังคปริตร และ บทพัชระกิตติยาภาปะสิทธิวะระทานะคาถา และอธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน