พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 340,000 บาท จาก คุณ ศิริรัตน์ งามขำ เพื่อสนับสนุนพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ การกุศลและสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   ณ ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 1 มิ.ย.64