พล.ร.ต.ชลธร  สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเครื่อง Vital signs monitor จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่อง Hi-Lo hand pressure gauge จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 91,000 บาท จาก
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด  โดย น.อ.นิพัธน์ สุดใจ รองประธานกรรมการฯ  และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 17 มิ.ย.64