พล.ร.ต.อานัน  นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  และทีมผู้บริหาร แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล มินิ-มาราธอน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 โดยมีชื่อการจัดกิจกรรมเป็นวาระพิเศษคือ "RUN FOR HEART หัวใจของนักวิ่ง...รักษาหัวใจของผู้ป่วย" เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงสถานที่ให้กับหอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจและหลอดเลือดของ รพ.ฯ โดยจัดแถลงข่าว ณ ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก เมื่อ 23 มิถุนายน 2565 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครผ่านระบบ Onlineได้ที่ https://race.thai.run/runforheart2022