วันที่ 19 ธันวาคม 2565 
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี คณะผู้บริหาร และข้าราชการของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารอำนวยการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์