พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ รพ.ฯ รับมอบ ฉากกั้น Partition จำนวน 24 แผ่น มูลค่า 130,000 บาท พร้อมเงินสดจำนวน  20,000 บาท จาก คุณพรรษา ทิพนาค ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564