เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มอบหมายให้ น.อ.ครองชัย  เกษมศรีธนาวัฒน์ หน.กลุ่มงานตรวจโรคผู้ป่วยนอกประกันสังคมและทั่วไปฯ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๘๙ รูป และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี