วันที่ 26 ธันวาคม 2565 
นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารอำนวยการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์