วัน​ อังคาร​ ที่​ 12​ มีนาคม​ พ.ศ.2567
พลเรือตรี​ ดนัย​ ปานแดง​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล​สมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​ กรม​แพทย์​ทหารเรือ​ ได้เดินทางไปรับใบประกาศนียบัตร​การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล​ (AHA)​ ประจำปี​ 2567​ ณ​ ห้องแกรนด์​ ไดมอนด์​ บอลรูม​ ชั้น 2​ อาคารอิมแพ็ค​ ฟอรั่ม เมืองทองธานี​ จังหวัดนนทบุรี​ โดยโรงพยาบาลสมเด็จ​พระ​นางเจ้าสิริกิติ์ฯ​ ได้รับประกาศเป็นลำดับที่3 ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรม​แพทย์​ทหารเรือ ได้เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า(AHA)​เป็นแห่งที่ 17 ของประเทศไทย​ แห่งที่ 2 ของกระทรวงกลาโหมและเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกรมแพทย์ทหารเรือ​ ซึ่งการที่โรง​พยาบาลจะได้รับการรับการรับรอง Advance​ Ha (AHA)​ได้นั้น จะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA แล้ว และโรงพยาบาลมีพื้นฐานของระบบคุณภาพที่แข็งแรงและมีความพร้อมในการพัฒนาระบบต่อยอดในทุกๆ ด้าน