กลุ่มกิจการค้าร่วม SV TEAM.SQ มอบเงินบริจาคจำนวน 220,000 บาท  สมทบทุนผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566