เรือตรีชลนที - คุณสายชล ยอดมณี มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้ศูนย์หัวใจ กลุ่มงานอายุรเวชกรรม โดยมี พลเรือตรีอานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 19 ปี อาคารอำนวยการ 2 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565