พระครูกิตติปัญญาคุณ หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วัดโป่งจันทร์   จ.จันทบุรี มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับ มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยนาวาเอก พัลลภ สุภากรณ์ ประธานชมรมพุทธ รพ.ฯและคณะกรรมการมูลนิธิ รพ.ฯ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบ ณ วัดศรีประทุมวนาราม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เมื่อ 11 ก.ย.64