พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เป็นประธานในงาน ประกาศ อัตลักษณ์ของ รพ.ฯ  เป็น "โรงพยาบาลคุณภาพดี คุณธรรมเด่น" โดย นขต.รพ.ฯ  ได้ขึ้นประกาศแกนคุณธรรมประจำหน่วยเพื่อให้กิดความต่อเนื่องและยั่งยืนการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม  ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 25 ก.พ.64