พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วันเบาหวานโลก ปี 2563 " พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศแก่ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมเบาหวาน และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเบาหวาน ฯลฯ 
โดยมี น.อ.สราวุฒิ พลเสน หน.กลุ่มงานอายุรกรรมฯ น.อ.หญิง รุจิเรข ธรรมเจริญ หัวหน้าห้องตรวจโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิกฯ  แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยเบาหวานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยจัดกิจกรรม 
ณ ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 13 พ.ย.63