วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิง โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะบุคลากร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จำนวน 98 คน เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์หัวใจ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ระบบงานคุณภาพ และ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์