ทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดโครงการ From The Sea ครัวเรือรบ ต้านภัยโควิด โดย หมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนอาหารให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ที่มารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม ถึง วันที่ 9 กันยายน 2564 
โดย พล.ร.ท. โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และ คุณนุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทัพเรือภาคที่ 1 ได้กรุณามอบอาหาร จำนวน 101 กล่อง และน้ำดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19  โดยมี พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564