พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาทจากคุณบุญชัย อนุกูลวรรธกะและครอบครัว เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบให้ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม ณ ห้อง 19 ปี อาคาร อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564