เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 0800 พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ข้าราชการและลูกจ้าง รพ.ฯ  จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณลานหน้าเสาธง  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี