กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับเชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน บริจาครถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,976,740 บาท ให้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. โดยมี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ  ณ ห้องประชุม 19 ปี รพ.ฯ เมื่อ 8 มีนาคม 2565