พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเครื่อง High flow oxygen จำนวน 1 เครื่อง, ชุด PPE จำนวน 20 ชุด และ ชุด CPE จำนวน 300 ชุด รวมมูลค่า 170,000 บาท จากผู้แทนนักเรียนนายเรือรุ่น 98 เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ รพ.ฯ  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564