พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากนาวาโทประเสริฐ-คุณเปรมฤดี จิระสถิตย์  โดยมี นาวาโทหญิง แพทย์หญิง ปฐวี บุญตานนท์ เป็นตัวแทนมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วย COVID-19 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564