พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นตัวแทน คุณ อดิศักดิ์ ชุณหรัชพันธ์ มอบชุด PPE ไซด์ L จำนวน 100 ชุด มูลค่า 12,000 บาท สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564