พล.ร.ต.ชลธร  สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากบริษัท  ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัดมหาชน  เพื่อให้กับมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พล.ร.ต.หญิงอำไพวัลย์  สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุ    เป็นผู้แทนมอบ  ณ โถงอาคารอำนวยการ รพ.ฯ  เมื่อ 27 ก.ค.64